About |
Terms, Privacy & Copyright
european digital archive

The european digital archive

spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
Search results
%%1%% to %%2%% of %%3%% : page 1 2 3 | Last
Your Search : %%1%%
spacer
AudioSCHUBERT-strykkwartet no.14 in d kl.t. (d.810) (der tod und das maedchen)
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Bedrich Smetana Artists: Paul Godwin; Nap de Klyn; Nederlands Strykkwartet; Carel van Leeuwen Boomkamp; Johan van Helden Tracks: Bedrich Smetana: Kwartet no.1 in e kl.t. - Aus meinem Leben From My Life
Tags: Smetana
alt Download :alt alt alt
lp-00496_BeG - Ludwig van Beethoven - Ludwig van Beethoven
AudioComposers: Ludwig van Beethoven Artists: Alexander Schneider; Josef Roismann; Boedapest Strykkwartet; Boris Kroyt; Mischa Schneider Tracks: Ludwig van Beethoven: Strykkwartet op.18 no.1 in F gr.t.
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Joseph Haydn Artists: Alexander Schneider; Isidore Cohen; Het Schneider Kwartet; Karen Tuttle; Madeline Foley Tracks: Joseph Haydn: Strykkwartet op.17 no.2 in E gr.t. (Hob.Gr.III no.26) Joseph Haydn: Strykkwartet op.17 no.3 in E gr.t. (Hob.Gr.III no.27)
alt Download :alt alt alt alt alt more...alt
lp-00690_BeG - Wolfgang Amadeus Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart
AudioComposers: Wolfgang Amadeus Mozart Artists: Paul Szabo; Sandor Zoeldy; Het Vegh Kwartet; Sandor Vegh; Georges Janzer Tracks: Wolfgang Amadeus Mozart: Strykkwartet in Bes gr.t. (KV.458) Wolfgang Amadeus Mozart: Strykkwartet in A gr.t. (KV.464)
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Antonin Dvorak Artists: Winterthur Sy.Orkest; A. Moskowsky; Henry Swoboda; Hongaars Kwartet; V. Palotai; Z. Szekely; L. Halleux Tracks: Antonin Dvorak: Strykkwartet op.96 in F gr.t. (B.179) - American Antonin Dvorak: Suite op.39 in D gr.t. (B.93) - Tsjechische suite
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Franz Schubert Artists: Willem van Hoogstraten; Stuttgart Ph.Orkest; Het Barchet Strykkwartet Tracks: Franz Schubert: Symfonie no.3 in D gr.t. (D.200) Franz Schubert: Strykkwartet no.12 in c kl.t. (D.713) - Quartetsatz
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Joseph Haydn Artists: Het Barchet Strykkwartet Tracks: Joseph Haydn: Strykkwartet op.76 no.1 in G gr.t. (Hob.Gr.III no.75) Joseph Haydn: Strykkwartet op.76 no.6 in Es gr.t. (Hob.Gr.III no.80)
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Antonin Dvorak Artists: Willi Boskovsky; Philipp Matheis; Guenther Breitenbach; Nicolaus Huehner; het Boskovsky Kwartet Tracks: Antonin Dvorak: Strykkwartet no.10 op.51 in Es gr.t. (B.92)
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Franz Schubert Artists: Paul Szabo; Sandor Zoeldy; Sandor Vegh; Het Vegh Kwartet; Georges Janzer Tracks: Franz Schubert: Strykkwartet op.29 in a kl.t.
alt Download :alt alt alt
lp-00934_BeG - Joseph Haydn - Various Artists
AudioComposers: Joseph Haydn; Wolfgang Amadeus Mozart Artists: Sidney Griller; Colin Hampton; Jack O'Brien; Philip Burton; het Griller Strykkwartet Tracks: Joseph Haydn: Strykkwartet op.3 no.5 in F gr.t. (Hob.Gr.III no.17) Wolfgang Amadeus Mozart: Strykkwartet no.6 in Bes gr.t. (KV.159)
alt Download :alt alt alt alt alt more...alt
AudioComposers: Anton Bruckner Artists: Oskar Riedl; Josef Merz; Koeckert Kwartet; Rudolf Koeckert; Georg Schmid; Willy Buchner Tracks: Anton Bruckner: Strykkwartet in F gr.t.
Tags: quintet
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Franz Schubert Artists: Frank Brieff; Guilet Strykkwartet; Lucien Laporte; Daniel Guilet; Jac Gorodetzky Tracks: Franz Schubert: Strykkwartet op.125 no.1 in Es gr.t.
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Anton Bruckner Artists: Wenen Ph.Strykkwartet Tracks: Anton Bruckner: Strykkwartet in F gr.t.
Tags: quintet
alt Download :alt alt alt
lp-00493_BeG - Ludwig van Beethoven - Ludwig van Beethoven
AudioComposers: Ludwig van Beethoven Artists: Edgar Ortenberg; Josef Roismann; Boedapest Strykkwartet; Boris Kroyt; Mischa Schneider Tracks: Ludwig van Beethoven: Strykkwartet op.18 no.6 in Bes gr.t. Ludwig van Beethoven: Strykkwartet op.95 no.11 in f kl.t. - Quartetto serioso
alt Download :alt alt alt
lp-00529_BeG - Ludwig van Beethoven - Ludwig van Beethoven
AudioComposers: Ludwig van Beethoven Artists: Robert Salles; Jacques Dumont; Leon Pascal; Pascal Strykkwartet; Maurice Crut Tracks: Ludwig van Beethoven: Grosse Fuge op.133 in Bes gr.t. Ludwig van Beethoven: Strykkwartet no.16 op.135 in F gr.t.
alt Download :alt alt alt
lp-00910_BeG - Ludwig van Beethoven - Ludwig van Beethoven
AudioComposers: Ludwig van Beethoven Artists: Robert Salles; Jacques Dumont; Leon Pascal; Pascal Strykkwartet; Maurice Crut Tracks: Ludwig van Beethoven: Strykkwartet op.18 no.2 in G gr.t. Ludwig van Beethoven: Strykkwartet op.18 no.3 in D gr.t.
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Ernest Chausson Artists: Louis Kaufman; Artur Balsam; Robert Salles; Jacques Dumont; Leon Pascal; Pascal Strykkwartet; Maurice Crut Tracks: Ernest Chausson: Concert op.21 in D gr.t.
alt Download :alt alt alt
AudioComposers: Giovanni Battista Pergolesi; Joseph Haydn Artists: Winterthur Sy.Orkest; Paul Loyonnet; Rene le Roy; Richard Meylan; Clemens Dahinden Tracks: Joseph Haydn: Strykkwartet op.77 no.1 in G gr.t. (Hob.Gr.III no.81) - Fluitsonate in G gr.t. Giovanni Battista Pergolesi: Fluitconcert in G gr.t.
alt Download :alt alt alt
lp-00692_BeG - Wolfgang Amadeus Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart
AudioComposers: Wolfgang Amadeus Mozart Artists: Paul Szabo; Sandor Zoeldy; Het Vegh Kwartet; Sandor Vegh; Georges Janzer Tracks: Wolfgang Amadeus Mozart: Strykkwartet in D gr.t. (KV.499) Wolfgang Amadeus Mozart: Strykkwartet in Bes gr.t. (KV.589)
alt Download :alt alt alt
spacer spacer
spacer
spacer